I dagens højteknologiske samfund er der i stigende grad brug for flere og flere it-specialister. De dage, hvor en virksomhed lige kunne hyre naboens knægt for nogle få kroner og en sodavand er længe forbi. I dag er teknologien så udviklet, at der skal eksperter til, både når tingene skal konfigureres og sættes op og også senere, hvis der skal fejlfindes eller tilrettes.

I en årrække har den store efterspørgsel efter it-specialister givet disse kronede dage, når det kom til forhandling af løn og ansættelsesvilkår. Og sådan er det da i stor udstrækning også stadig den dag i dag – i hvert fald i nogle dele af it-branchen. Men i takt med at der bliver uddannet stadig flere it-specialister, er det nok kun et mindre antal områder, hvor man fremover vil kunne forvente, at man næsten selv kan bestemme sin løn.

Specielt den vestlige verden er drevet af en helt fantastisk og tempofyldt it udvikling, som på ingen måde ser ud til at have toppet endnu. IT er en af grundstenene i denne udvikling, og vil uden tvivl fremadrettet fortsat være det.

Skal man ansætte selv eller hyre en konsulent?

Om man som virksomhed selv skal ansætte it-specialister, eller om man skal hyre dem på behovsbasis, er svært at give et entydigt svar på. Man skal selvfølgelig først og fremmest kigge på det økonomiske aspekt. Hvad kan bedst betale sig? Har man arbejde nok til at hyre en fuldtidsmedarbejder? Og hvordan med efteruddannelse? Hvordan sikrer man sig, at medarbejderen bliver ved med at have fingeren på pulsen? Og hvor meget koster det?

Alt sammen relevante spørgsmål, som dog ikke altid er lige nemme at svare på. Oveni det økonomiske aspekt er det også uhyre vigtigt at sikre sig, at kvaliteten af det udførte arbejde er i orden. For IT er og bliver et af de vigtigste grundelementer for mange virksomheders daglige virke.

Hyrer man en konsulent på ad hoc basis er der i hvert fald en del af spørgsmålene, som man slipper for at tage stilling til. Om man har arbejde nok til en fastansat medarbejder eller hvordan man håndterer efteruddannelse er i hvert fald nogle af de opgaver man med ro i sindet kan se bort fra, når man kun hyrer hjælp efter behov.

De private har også brug for hjælp

Selv i de private husstande kan behovet for it support forventes at stige. Højteknologien er bestemt ikke forbeholdt virksomhederne, men har også i stigende grad vundet indpas i de private hjem. Og selv om den gennemsnitlige private dansker næppe har råd til at hyre de allerdyreste it specialister, så rokker det ikke ved, at behovet også på det private marked er stigende. Alt er jo efterhånden blevet computerstyret og drevet via enten kablede eller trådløse netværk. Flere og flere enheder bindes sammen via netværk og skal på den ene eller anden måde kunne udveksle data og ”tale” med hinanden. Og den viden, som skal til for at vedligeholde disse systemer må forventes at overstige de fleste ”almindelige” menneskers vidensniveau. Og så er der ikke andet at gøre, end at tilkalde hjælp, når der er behov for det.

Hvordan ser fremtiden ud?

Der er nok næppe nogen tvivl om, at behovet for it specialister fremadrettet stadig vil være stort – og sandsynligvis endda større end det er i dag. IT er fortsat i en rivende udvikling, og der vil uden tvivl til stadighed være brug for folk, som kan hjælpe med alle de forskellige aspekter omkring udvikling, installation og vedligehold.

 

Disclaimer